Pemansuhan "Open Book Test" PTK

>> 19 October 2009

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengeluarkan surat siaran bil. KP(BPPK) 111/6 Jld.2(45) yang bertarikh 11 Mac 2009, telah memaklumkan mengenai pelaksanaan Open Book Test bagi penilaian generik Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mulai Mac 2009. Walau bagaimanapun, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melalui suratnya bil. JPA(PERK)241/40/1-1(19) bertarikh 28 September 2009, ianya telah mewujudkan ketidakseragaman dalam aspek pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan skim-skim perkhidmatan yang lain. Sehubungan dengan itu, dengan ketetapan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), pelaksanaan Open Book Test adalah dimansuhkan mulai tarikh surat siaran KP(BPPK)111/6/ Jld.4(23) bertarikh 7 Oktober 2009.(Sumber: Jabatan Pelajaran Melaka)Rujuk Surat Siaran.

0 comments:

Hak cipta diubahsuai oleh SK Tedong. Untuk paparan yang cantik dan memuaskan, sila gunakan Mozilla Firefox 3 atau Internet Explorer 7 ke atas. SK Tedong tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan data atau kerosakan perkakasan anda semasa melayari laman blog ini. Sekian terima kasih. Ingatlah tanggungjawab kita : "NEGARA KITA TANGGUNGJAWAB KITA"

Kembali ke ATAS